Kunnossapidon oheispalvelut

Kunnossapidon yhteydessä tehtävät modifiointi-, modernisointi- ja lisävarustelupalvelut

Toteutamme asiakkaidemme järjestelmille ja laitteille elinkaarianalyysejä, joissa huomioidaan esimerkiksi järjestelmien huoltotarpeiden muutoksia, päivitetään varaosa-analyysejä sekä kartoitetaan mahdolliset laitteiden tai komponenttien uusintatarpeet.

Kunnossapidon yhteydessä tehtävillä modernisoinneilla ja modifioinneilla pidennetään laitteistojen elinkaarta, saadaan varmistettua laitteiden luotettavuus koko suunnitellun elinjakson ajan, voidaan parantaa laitteiston ominaisuuksia sekä voidaan madaltaa järjestelmän ylläpitokustannuksia. Modernisointityö voi tarkoittaa yksittäisen järjestelmän komponentin lisäämistä tai päivittämistä, tai suurempaa kokonaisuuden tai laitteiston päivittämistä.

Modernisointityöt voidaan toteuttaa niin asiakkaan tiloissa kuin toimipaikoissamme.

Vaativien järjestelmäratkaisujen valmistajana meillä löytyy vahva osaaminen myös muiden valmistajien tuotteiden huoltamisesta, korjaamisesta ja esim. elinkaaripäivitysten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Valmistamme ja toimitamme kontteihin liittyviä varusteita ja laitekokonaisuuksia, jotka sopivat omien tuotteidemme lisäksi myös muihin kontteihin ja järjestelmiin.