Jälkikäsittelypalvelut

Jälkikäsittelypalvelut

Osana elinkaaren hallintaan liittyviä kokonaispalveluitamme, tarjoamme asiakkaillemme käytöstä poistettavien materiaalien ja laitteiden käytöstä poistamiseen, jälkikäsittelyyn ja hävittämiseen liittyviä palveluita.

Huolehdimme hylättävien laitteiden tai järjestelmien turvallisesta ja ympäristöystävällisestä jälkikäsittelystä kustannustehokkaasti siten, ettei kierrätettävästä materiaalista ja sen käytöstä poistamisesta aiheudu vaaraa ihmisille tai ympäristölle.