Varusteiden kuivauskontti VAKU

Puolustus

Erikoisratkaisujen kehitys puolustuskäyttöön

Conlog Oy:llä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen korirakentamisesta ja ajoneuvojen varustelusta sekä puolustusvoimille että siviilikäyttöön. Suunnittelun lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet, ja joustavana toimijana pystymme toteuttamaan pienimmätkin tilaajan toivomat muutokset. Vastaamme siitä, että ajoneuvot täyttävät tieliikennelain ja muut viranomaismääräysten vaatimukset.

Tiedustelu, valvonta ja johtamistilat
Komentopaikka KOPA
Mastokontit
Operointitila CL-800
Tukiasemakontti CL-400
Valvomoajoneuvo VEHA
Viestiasema CL-600
Viestiasema E
Erikoiskontit ja tukeutumisjärjestelmäkontit
Kemikaalivarastokontti
Kylmäpakastekontti CL-300
Levitettävät kontit
Paineilmalaitteiden huoltokontti
Panssarihuoltokontti
Räjähdetilakontti
Varustehuoltokontti VAHU
Varusteiden kuivauskontti VAKU
Viestihuoltokontti