Klinikat ja suuronnettomuuskontit

Klinikat ja suuronnettomuuskontit

Liikkuvat klinikat ja sairaalatilamme mahdollistavat ensiavun ja toimenpiteet haastavissakin olosuhteissa. Täydellisesti varustetut, kontteihin rakennetut hoitotilat, voidaan kuljettaa suoraan onnettomuuspaikalle ja loukkaantuneiden hoitaminen voidaan aloittaa välittömästi sairaalatasoisissa tiloissa. Hoitohenkilökunnalla on asianmukaiset tilat potilaiden ensiapuun, kuljetuskuntoiseksi valmisteluun ja tarvittaessa jopa leikkauksiin, tilanteissa joissa potilaan henki on vaarassa kuljetusten aikana.

Tilat toimivat moitteettomasti ankarissakin lämpötiloissa. Ne mahdollistavat jatkuvan valmiuden ylläpidon ja luovat säästöjä tehostamalla kalliiden laitteiden käyttöä. Lääkintäalan ammattilaisten suunnitteleman hoidon ja hoitovälineiden taso vastaa terveydenhuollon korkeisiinkin vaatimuksiin.

Siirrettävät konttiratkaisut tarjoavat reagointikykyä myös siviiliviranomaisille. Ne mahdollistavat johtamisen ja kaluston joustavan siirron kulloinkin tarvittavalle alueelle. Johtamiskontti turvaa moniviranomaistilanteiden tai suuronnettomuuksien pelastustoiminnan johtamisen tapahtuma-alueella. Johtamiskontti varmentaa johtamisen edellytykset myös normaalijärjestelmän häiriötilanteissa.

Lääkintä-, kalusto- ja huoltokonteilla resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön siellä missä niitä tarvitaan. Niillä voidaan luoda edellytyksiä pelastus- tai lääkintätoiminnalle esimerkiksi suurtapahtumien yhteyteen.