Merentutkimuskontti

Merentutkimuskontti 

Suomen ympäristökeskus SYKE hankki merentutkimuskontit merentutkimusaluksellensa Arandalle. Hankintaan sisältyi merentutkimuksessa käytettävä näytteenottokontti, laboratoriokontti sekä kontin katolle sijoitettava vinssiyksikkö. Kontit on sijoitettu laivan kannelle,  jossa ne joutuvat ankariin meriolosuhteisiin.